maiss.02.lv

maiss.02.lv ir inovatīva datņu padošanas sistēma. Vairāk uzzināsi, lasot atbildes uz zemākesošajiem jautājumiem.

 1. Kas ir datņu padošanas sistēma?
  • Datņu padošanas sistēma (DPS) ir web bāzēta sistēma, kas ļauj viena lietotāja ielādēto datni lejupielādēt citam lietotājam.
 2. Kāpēc radās DPSs?
  • Lielākajai daļai lietotāju ir ērtāk lietot web saskarni, nekā sarežģītus datņu pārraides protokolus.
  • E-pasts nekad īsti nav bijis domāts datņu pārsūtīšanai, un pārsūtīt datnes pa e-pastu ir riskanti.
  • Ir gadījumi, kad nekāda cita programmatūra kā vien interneta pārlūks nav pieejama. Tad tā ir vienīgā izeja.
 3. Kā lietot DPS?
  • Lai pārsūtītu datni, vajag caur interneta pārlūku to uzkopēt uz servera un nodot otrai personai saiti (un paroli) uz datni serverī.
  • Lai saņemtu datni, vajag caur interneta pārlūku pieslēgties serverim un norādīt saiti uz datni.
 4. Kas ir ieguldījis savu darbu maisa tapināšanā?
  • Sistēmu izstrādāja Kirils Solovjovs. Tā ir viņa autorīpašums, un uz to attiecas likums par autortiesībām.
  • Logo izstrādāja Diāna Nagle. Tas ir viņas autordarbs, un uz to attiecas likums par autortiesībām.
 5. Kāpēc man vajadzēja radīt pašam savu DPS?
  • Mani neapmierināja esošo DPSs iespējas, ātrums, ērtums un pakalpojumu kvalitāte.
 6. Kas tad šajā DPS ir tik īpašs?
  • Var grupēt datnes maisos.
  • Iespējams automātiski atvērt kādu noteiktu maisu.
  • Ir iespēja ierobežot piekļuvi maisam pēc interneta adreses.
  • Gan atsevišķai datnei, gan visam maisam iespējams uzstādīt/neuzstādīt paroli.
  • Katram maisam ir pieejami neatkarīgi trīs līmeņu pieejas kodi.
  • Atrodas Latvijas Republikas teritorijā.
  • It kā ar to nebūtu gana, arī tiešās saites nekur nav pazudušas.
 7. Kādi ir maiss.02.lv ierobežojumi?
  • Datne nedrīkst būt lielāka par 50 MiB (mebibaitiem).
  • Vienā maisā vienlaicīgi var uzglabāt līdz 20 datnēm.
  • Viena interneta adrese vienlaicīgi drīkst grābt 2 datnes.
  • Datņu glabāšanas ilgums var būt robežās no stundas līdz nedēļai. Tas ir jāizvēlas pārdomāti - lai maiss paspēj atbrīvoties līdz rodas vajadzība iemest jaunas datnes.
  • Visi maisi, kuros nedēļas laikā nav bijis nevienas datnes, tiek dzēsti katru nakti.
 8. Kas vēl jāzina lietotājam?
  • Obligāti aizpildāmie lauki formās ir apzīmēti šādi. Pārējos var atstāt tukšus, ja nav vajadzības, vēlmes vai laika tos aizpildīt.
  • Brīdi paturot peli virs formas lauka virsraksta, parādīsies paskaidrojums ar instrukcijām lauka aizpildīšanai.
  • Ja, šujot maisu, kāds vai visi maisa pieejas kodi nebūs norādīti, tad attiecīgajiem pieejas līmeņiem varēs piekļūt bez pieejas koda.
  • Tiešo saiti iespējams nokopēt no datnes priekšskata sadaļas. Izmantojot šo saiti, varēs piekļūt datnei, neverot vaļā maisu.
  • Maisa uzstādījumi attiecas uz datnēm, kas atrodas šajā maisā.
 9. Vai tas viss tiešām ir bez maksas?
  • Tev - jā.
  • Man ir jāmaksā par internetu, elektrību, telpu īri un diska vietu, kā arī jātērē savs laiks, lai pieskatītu un attīstītu šo projektu. Palīdzēsi?
 10. Lietošanas noteikumi un saistību atruna.
  • Sistēma - datņu padošanas sistēma "maiss.02.lv".
  • Uzturētājs - fiziska persona, kas nodrošina Sistēmas darbību.
  • Lietotājs - fiziska persona, kas lieto Sistēmu.
  • Sistēmas lietošana ir pilnīgi bez maksas.
  • Lietotājs apņemas Sistēmā neveikt darbības, kas ir pretrunā ar pastāvošo likumdošanu.
  • Sistēmas lietošanas laikā, Lietotājs var savā datorā esošās datnes nogādāt Sistēmā (un otrādi).
  • Lietotājam ir tiesības pieejas kodus datnēm, kas atrodas Sistēmā, nodot, pārdot, iznomāt trešajām personām.
  • Uzturētājs neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, ko veic Lietotājs, un datnēm, ko Lietotājs lejupielādē un/vai augšupielādē. Atbildību par to uzņemas Lietotājs.
  • Uzturētājs negarantē sistēmas stabilitāti, integritāti un pieejamību, kā arī servisu, un neuzņemas nekādu atbildību par tieši vai netieši nodarītiem zaudējumiem, kas radušies Lietotājam Sistēmas lietošanas vai nelietošanas dēļ.
  • Sistēma ir Uzturētāja īpašums.
  • Lietotājs piekrīt šiem noteikumiem brīdi, kad uzsāk lietot Sistēmu. Ja Lietotājs nepiekrīt šiem noteikumiem, viņam ir tiesības nelietot Sistēmu.
  • Šie noteikumi var tikt mainīti iepriekš par to nebrīdinot un nesaskaņojot ar Lietotāju. Jaunie noteikumi stājas spēkā tiklīdz tie tiek publicēti šajā lapā.

.. atpakaļ